logo

OASES: Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering - Norwegian/Norsk (Electronic)

To save international shipping charges, non-English versions of the OASES are published as protected electronic files (like PDFs), which customers use to print an authorized number of copies from their own computers. When you purchase an electronic product, we will email instructions and the following files within three business days:

  1. the protected electronic file
  2. a link to download the free file-viewing software
  3. a personalized license for use on two computers.

Electronic Response Forms for the Norwegian versions of the OASES-AOASES-T, and OASES-S are sold in sets of 25 authorized prints. Photocopying or other reproduction is prohibited. 

The OASES Technical/Scoring Manual, available in English only, provides detailed instructions for administering, scoring, and interpreting all OASES Response Forms. The electronic version of the manual offers unlimited viewing and one authorized print. All OASES users need a manual to ensure appropriate use and application of the tool.

Thank you to our translation partners for their excellent scholarly work: Cliff Baluyot, logoped MNLL; Ane Hestmann Melle, logoped MNLL; Karoline Hoff, logoped MNLL; Kirsten Howells, logoped MRCSLT; Bodil Nordbø, logoped MNLL; Åse Sjøstrand, logoped MNLL; Hilda Sønsterud, logoped MNLL

--------

Takket være samarbeid med forskere og klinikere rundt om i verden, har  Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES) blitt oversatt til ulike språk.

For å unngå fraktkostnader er de oversatte versjonene publisert som beskyttede digitale filer (liknende PDF). Kunder kan skrive ut et autorisert antall kopier av filene fra sin egen maskin. Når du kjøper et digitalt produkt, vil vi sende deg epost og filer per epost innen 2-3 arbeidsdager. Du vil da motta:

  1. Den beskyttede digitale filen
  2. Lenke til nedlasting av programvare for visning av filer
  3. En personlig lisens for bruk på to enheter

Elektroniske svarskjemaer for OASES-A, OASES-T, og OASES-S selges i sett på 25 autoriserte utskrifter. Bildekopi eller andre former for reproduksjon er ikke tillatt.

Med brukerhåndboka (OASES Eletronic Technical/Scoring Manual), som kun er tilgjengelig på engelsk, får du ubegrensede visninger og én autorisert utskrift. Manualen inneholder detaljerte instruksjoner så du kan administrere, skåre og tolke OASES svarskjema. Alle brukere av OASES må ha manualen for å sikre riktig bruk av verktøyet.

Takk til våre oversettere for deres fantastiske innsats: Cliff Baluyot, logoped MNLL; Ane Hestmann Melle, logoped MNLL; Karoline Hoff, logoped MNLL; Kirsten Howells, logoped MRCSLT; Bodil Nordbø, logoped MNLL; Åse Sjøstrand, logoped MNLL; Hilda Sønsterud, logoped MNLL